CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN

ĐƠN HÀNG
Đơn 60kg:
Standee 1
Bảng menu 1
Bảng tên các loại kem 16
Đơn 80kg:
Standee 1
Bảng menu 1
Bảng tên các loại kem 16
Hộp kem 110-120ml 200 hộp
Đơn 100kg:
Standee 1
Bảng menu 1
Bảng tên các loại kem 16
Hộp kem 110-120ml 200 hộp
Muôi múc kem 2
Áo KOMAVARA 2
Hộp kem 110-120 7000 đ /chiếc
Áo KOVAMARA 200.000 đ